top of page

פתוח להרשמה

עיריית רמת גן מחלקת עלייה וקליטה

מחלקת עלייה וקליטה של עיריית רמת גן, פועלת לחיבור עולים חדשים ותושבים חוזרים, באמצעות יצירת מענים מותאמים בתחומי קליטה ראשונית, רכישת השפה העברית, חינוך, תעסוקה, דיור, תרבות ופנאי; במטרה לחזק את זיקתם לעיר רמת גן, ולקדם את שילובם כחלק אינטגרלי בחברה הישראלית.

about
the organization

  • פעילות במסגרת "רמתגנים" – פרויקט לחיבור עולים צעירים (גילים 40-20) לר"ג, דרך לקיחת חלק כמנטורים במפגשים למיניהם לתרגול עברית (דיבור / קריאה); ארגון מפגשים חברתיים (כגון ארוחת שבת משותפות) ופעילויות בנושאי עברית, תרבות ופנאי; וכן יצירת תוכן חווייתי במדיה חברתית, בהקשרים של השפה העברית, מסורת ותרבות ישראלית, והווי העיר רמת גן.

  • פעילות במסגרת לעולים דוברי רוסית בכל הגילים: עזרה בהנגשת מידע, סיוע ביצירת קשר עם נותני שירות (בנקים, ספקיות סלולר, טלויזיה, חברת חשמל וכדומה), הובלת מפגשי "מועדון דיבור" למטרת שיפור הביטחון בדיבור והרחבת אוצר מילים, סיוע בארגון פעילויות תוכן, תרבות ופנאי *נדרשת ידיעת השפה הרוסית ברמה בסיסית לפחות.

  • סיוע בשפה והכנת שיעורי בית בקרב תלמידים עולים בכיתות א'-י"ב: סיוע למורים שמרכזים את הפעילות (לא לימוד של מקצועות)

  • סיוע ברכישת שפה בגנים לילדי עולים בגיל הרך

  • סיוע ברכישת שפה דרך פעילויות עברית חווייתית לילדי עולים בגיל הרך

  • סיוע בעריכת פעילויות, עברית, תוכן ואירועי תרבות, לעולים בגילאי 50+


*נדרשת ידיעת השפה הרוסית ברמה בסיסית לפחות.

 

about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

משתנה

map_854878.png

Where can I volunteer?

רמת גן

bottom of page