top of page

פתוח להרשמה

עיריית רמת גן מחלקת עלייה וקליטה

מחלקת עלייה וקליטה של עיריית רמת גן, פועלת לחיבור עולים חדשים ותושבים חוזרים, באמצעות יצירת מענים מותאמים בתחומי קליטה ראשונית, רכישת השפה העברית, חינוך, תעסוקה, דיור, תרבות ופנאי; במטרה לחזק את זיקתם לעיר רמת גן, ולקדם את שילובם כחלק אינטגרלי בחברה הישראלית.

about
the organization

  • פעילות במסגרת "רמתגנים" – פרויקט לחיבור עולים צעירים (גילים 40-20) לר"ג, דרך לקיחת חלק כמנטורים במפגשים למיניהם לתרגול עברית (דיבור / קריאה);

ארגון מפגשים חברתיים (כגון ארוחת שבת משותפות) ופעילויות בנושאי עברית, תרבות ופנאי; לבעלי ידע/אוריינטציה, ניתן לפעול גם דרך יצירת תוכן חווייתי במדיה חברתית,

בהקשרים של השפה העברית, מסורת ותרבות ישראלית, והווי העיר רמת גן.

זמני הפעילות: לרוב בימי שני-רביעי בשעות הערב; ארוחות שישי מתקיימות מדי חודש וחצי בימי שישי בערב.

פעילויות משימתיות (כגון יצירת תוכן חווייתי): גמיש.

 

  • פעילות במסגרת לעולים דוברי רוסית בוגרים (גילאי 20 ומעלה): סיוע בארגון פעילויות תוכן, תרבות ופנאי, שימוש כמנטורים ב"מועדון דיבור" למטרת שיפור הביטחון בדיבור והרחבת אוצר מילים.

*יתרון לבעלי ידיעת השפה הרוסית.

זמני פעילות: לרוב בימים שני-רביעי בשעות הערב.

 

  • סיוע בשפה והכנת שיעורי בית בקרב תלמידים עולים בכיתות א'-ח': סיוע למורים שמרכזים את הפעילות (לא לימוד של מקצועות).

זמני הפעילות: שני, רביעי וחמישי, בשעות 17:00-14:00.

*נדרשת התחייבות ליום אחד בשבוע לפחות באופן עקבי.

 

  • סיוע ברכישת שפה בגנים לילדי עולים בגיל הרך (במהלך שעות הבוקר-צהריים).

 

  • סיוע ברכישת שפה דרך פעילויות עברית חווייתית לילדי עולים בגיל הרך (בשעות אחר הצהריים).

 

  • סיוע בעריכת פעילויות, עברית, תוכן ואירועי תרבות, לעולים בגילאי 50 ומעלה + פעילויות למשפחות עולים

*מתאים לסטודנט/ית שדובר/ת רוסית.

זמני הפעילות: רוב הפעילויות השגרתיות נערכות בימי שלישי בשעות הערב; פעילויות סביב מועדי ישראל, מתקיימות בסמוך למועד בלוח השנה.

 

 

about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

משתנה

map_854878.png

Where can I volunteer?

רמת גן

bottom of page