top of page

הרשמה עד ה 6/10

פעמונים

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונות רווח. פעמונים שואף למציאות שבה משקי בית בישראל מנהלים חיים כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה– מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי-חברתי. פעמונים מדריך ומעניק ליווי פיננסי לכל המעוניין ומספק ידע, כלים ומיומנויות להתנהלות כלכלית נבונה. הארגון נותן מענה בפריסה ארצית לקהלי יעד שונים ומפעיל סל שירותים ותוכניות מגוון, המוצעים לכלל הציבור.

about
the organization

בשנה הראשונה: ליווי משפחות המצויות בחוסר איזון כלכלי ובחובות.

הליווי נעשה בזוגות וכולל הכשרה מקיפה, ליווי צמוד של ראש צוות וסוללת מומחים בתחומים רלוונטיים. כ6 שעות שבועיות. שעות ההתנדבות השבועיות משתנות לאורך השנה, בהתאם לתקופה בשנה והעומס המלווה אליה (פתיחת השנה עמוסה במיוחד).


בשנה השניה (לסטודנטים הנדרשים למעל 120 שעות):

● ליווי משפחות (כמפורט למעלה).

● ראש צוות במערך הסטודנטים- מנהל צוות מלווים והינו כפוף למנהל הסניף באוניברסיטה בה הוא פועל. ראש הצוות כחלק מהצוות המוביל של הסניף יפעל לאיתור, שיווק, גיוס, ראיונות וקליטה של המלווים לקראת ההכשרה. במהלך ההכשרה ראש הצוות ייקח חלק משמעותי בארגון הכשרת המלווים ובחניכת הצוות (פירוט בהמשך). בהמשך השנה ראש הצוות יחנוך, ילווה וייתן מענה לקשיים ושאלות שוטפות הצצות אצל המלווה.


היקף התפקיד, 6 עד 10 שעות שבועיות שעות העבודה השבועיות משתנות לאורך השנה, בהתאם לתקופה בשנה והעומס המלווה אליה (פתיחת השנה עמוסה במיוחד).about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

משתנה

map_854878.png

Where can I volunteer?

גבעת שמואל, אריאל, רמת גן, באר שבע, הרצליה, ירושלים, קרית אונו, חיפה, תל אביב

bottom of page