top of page

פתוחה להרשמה

סטודנטים למען תלמידים (טכניון - פט"ל)

פרויקט פט"ל הפועל על ידי הטכניון בשיתוף בתי ספר בחיפה, יאתר תלמידים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהים לצד רקע סוציו-אקונומי נמוך.

מטרת התוכנית לסייע לתלמידים אלו להגשים יעדים במקצועות הריאליים ולהתפתח ברמה האישית תוך רכישת כלים שישמשו אותם בהמשך דרכם בחיים ובאקדמיה.

about
the organization

שלושה מפגשים שבועיים עם קבוצות של כ-3 תלמידים בתיכון כאשר בכל שבוע יתקיימו שני מפגשים מקוונים ומפגש אחד פרונטלי.


כל מפגש ימשך כשעה וחצי ויכלול סיוע במקצועות הנלמדים בבתי הספר בדגש על מתמטיקה ואנגלית. מתאים לסטודנטים בעלי זיקה לעבודה עם בני נוער ויכולות הדרכה גבוהות.

about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

מסגרת זו רלוונטית רק לסטודנטים הלומדים בטכניון

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון- חמישי, שעות פעילות: צהריים-ערב

map_854878.png

Where can I volunteer?

חיפה

bottom of page