top of page

פתוחה להרשמה

מתנ"ס רמת אליהו


מרכז הלמידה ברמת אליהו בראשון לציון, מקיים פעילויות למידה בחינם לילדים של משפחות עולים. המתנ"ס נותן בידי הילדים ומשפחותיהם את כל הכלים להצליח כתלמידים וכבוגרים, מתוך אמונה כי חינוך והישגים תורמים לקידום חברתי, לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות, לחיזוק תחושת השייכות ולשילוב חברתי.

about
the organization

הסטודנטים משתלבים במרכז למידה ייחודי שבו פועלים כ 100 מתנדבים שנותנים שירות לכ-200 תלמידים. הסיוע ניתן באופן פרטני כאשר לכל ילד מותאם חונך אישי. הילדים מגיעים למתנ"ס, והמפגשים מתקיימים בספרייה ובחדרי הלמידה

about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ימי ראשון עד חמישי , 14:30 – 19:30

map_854878.png

Where can I volunteer?

ראשון לציון

bottom of page