top of page

פתוחה להרשמה

מרכז נאות לטיפוח הלמידה


התוכנית "נאות למידה" נועדה לסייע לתלמידים בכיתות ז' עד י"ב, להוריהם ולצוותים החינוכיים בבתי הספר, בהתמודדות עם קשיי למידה. התוכנית יוצרת סביבה לימודית שבה כל הגורמים הללו עובדים בשיתוף פעולה וביעילות, במטרה לשפר את הישגיהם הלימודיים ולחזק את חוסנם הרגשי של בני הנוער המתמודדים עם קשיי למידה. מרכזי הלמידה, "נאות למידה" פועלים בחטיבות ביניים, תיכונים ופנימיות של האגודה לקידום החינוך.

about
the organization

  • העברת תגבורים לימודיים במתמטיקה ואנגלית בקבוצות קטנות, או העברת חוגי העשרה בקבוצות גדולות יותר, בתחומים מגוונים המותאמים לכישורים ולתחומי העניין של הסטודנטים.

  • חניכה קבוצתית בהכנת שיעורי בית ולמידה (תלמידי ג'-ט')

  • סיוע לתלמידים במהלך שיעורים בכיתה (מסייע למורה)

  • סיוע לימודי פרטני או בקבוצות קטנות במקצועות מתמטיקה/ אנגלית/ מדעים עבור תלמידים בכתות ז'-יב'מתאים לסטודנטים היכולים להגיע בשעות קבועות ובצורה רציפה ולפתח קשר אישי עם התלמידים. עדיפות לסטודנטים עם ניסיון קודם בעבודה עם ילדים. נדרשת רמת עברית בסיסית ויכולת לסייע לימודית במתמטיקה, אנגלית או מדעים.

about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

הפעילות בפנימיות ובבית ספר מתקיימות בשכונות הבאות: ירושלים- קטמון, קריית משה, גבעת מרדכי, בית וגן, מרכז העיר, הר נוף, כפר אדומים,

כפר סבא – רח' גאולה, נתניה – אזור התעשייה הישן (אורט נתניה)

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

9:00 עד 15:00 בבתי ספר, 16:00 עד 21:00 בפנימיות

map_854878.png

Where can I volunteer?

נתניה, כפר סבא, ירושלים

bottom of page