top of page

פתוחה להרשמה

חוות הנוער הציוני


"חוות הנוער הציוני" היא כפר נוער לתלמידים (בעיקר עולים) מכיתות ז'-י"ב. המתנדבים משתבצים בעבודה פרטנית עם חניכים דבר הדורש מהסטודנטים מסירות, אחריות, אכפתיות, סבלנות ומרץ.

about
the organization

  • העברת שיעורים פרטיים במרכז למידה בכל המקצועות הנלמדים בבית ספר, לרבות הכנה לבגרויות


  • חונכות אישית

  • הדרכות בכיתות מחשבים


  • העברת מועדוני חשיבה


מתאים לסטודנטים ​כריזמטיים שיוכלו להעביר מועדון חשיבה מתמטית בצורה חווייתית ולא שיגרתית ובעלי רצון לעבוד עם בני נוער, בעלי סבלנות ויכולת הכלה.


about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

תינתן עדיפות לדוברי רוסית ולסטודנטים מתחום הפיסיקה, מתמטיקה וביולוגיה.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון עד רביעי, שעות פעילות: 16:00-22:00

map_854878.png

Where can I volunteer?

ירושלים

bottom of page