top of page

פתוחה להרשמה

ויצ"ו מקלטים עם צומחות יחד

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, לדאוג לרווחתם של פעוטות ע''י הפעלה מעונות יום באיכות גבוהה ולקדם את מעמד האשה דרך תכניות מניעת אלימות בפריסה ארצית לצד פעילות בתחום קידום מדיניות וחקיקה למול משרדי הממשלה ובכנסת.

about
the organization

צומחות יחד-בראש מורם: תוכנית שמתעתדת לבנות עורף ורשת תמיכה לנשים נפגעות אלימות בן זוגית (וילדיהן), שנמצאות בתהליך של בניית חיים עצמאיים ובטוחים, לאחר שהות במקלט ו/או לאחר פרידה מבן זוג אלים. במסגרת התוכנית מתקיימים פעם בשבוע מפגשים של עד כשעתיים עם האימהות והילדים (בקבוצות מקבילות) בסניף ויצו בעיר - התכנית פועלת בחדרה, חיפה, הרצליה וירושלים


התנדבות במקלטי נשים מוכות וילדיהן בירושלים ובאשדוד. הסטודנטים ישתלבו בפעילות עם הילדים אחה"צ ובחופשות לפי הצורך

about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון עד חמישי ,   16:00-19:00

map_854878.png

Where can I volunteer?

ירושלים, הרצליה, אשדוד, חדרה, חיפה

bottom of page