top of page

פתוחה להרשמה

ארץ עיר

ארץעיר היא עמותה הפועלת לקידום קהילתיות עירונית בפריפריה. העמותה פועלת בשיתוף עם תושבים מקומיים לקידום איכות חיים בחיפה על ידי התחדשות עירונית אנושית. העמותה הוקמה ב-2006

about
the organization

  • קבוצות ללימוד עברית בחוויה- לימוד וחיזוק השפה העברית בצורה חווייתית בקרב ילדים בגילאי יסודי.

  • מרכז למידה לגילאי יסודי- סיוע לימודי וחברתי, באופן פרטני, לילדים בכתות א-ו.

  • קבוצת הליכה לגיל השלישי- העברת מפגשי הליכה וכושר שבועיים, חיזוק הקבוצה ברמה החברתית ושילובה בפעילויות קהילתיות בשכונה.

  • קבוצת "עברית בעברית"- העברת מפגשים שבועיים לתרגול וחיזוק השפה העברית בקרב מבוגרים תושבי השכונה, דרך למידה על המסורת והתרבות היהודית, שירים, ציון חגים ועוד.

  • מכינה לאומנויות- העברת סדנאות אומנות שבועיים, בהתאם לתחום הידע של הסטודנט/ית, לתלמידים בכתות ד-ו. תחומים רלוונטים- אומנות פלסטית, תיאטרון.

about
The volunteering

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

Important Information

כל הפעילויות מתקיימות בשכונת קריית אליעזר בחיפה

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון- חמישי | שעות פעילות: גמיש, בתיאום עם כל הגורמים השותפים

map_854878.png

Where can I volunteer?

חיפה

bottom of page