top of page

חזרה לכל המסגרות

ציוני דרך

עמותת "ציוני דרך" עוסקת ברתימת צעירים מכלל המגזרים בישראל, למפגש, היכרות ועשייה חברתית משותפת מתוך ראיה של הטוב המשותף. העמותה פועלת לאור ערכים של ציונות, תיקון עולם והכוח של המגוון.

thumbnail_image.png
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • בליבה חומה: הפרויקט שם דגש על סיוע אקדמי לסטודנטים חרדים במגוון מקצועות: אנגלית, מתמטיקה, אוריינות אקדמית, פיזיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ועוד. לצד הסיוע האקדמי התוכנית כוללת שעת חברותא - שעה שבועית של לימודי הגות משותפים והכרות וכן מספר מפגשי תוכן קבוצתיים.

  • מעין במדבר

  • תכנית "מעיין במדבר" היא תכנית חברתית הפועלת לקידום חברה משותפת דרך מפגש ולימוד הדדי בין סטודנטים יהודים וערבים. במסגרת התכנית אנו מחברים צמדים של סטודנטים יהודים וערבים הנפגשים אחת לשבוע ומלמדים זה את זה עברית אקדמית ויומיומית ולימודי ערבית מדוברת. לימודי השפה נעשים בדגש תרבותי וכן, בדגש אקדמי ותעסוקתי. לצד המפגשים האישיים מתקיימים גם מפגשים קבוצתיים שנועדו לבנות קהילה ולייצר היכרות מעמיקה יותר עם עולמם האישי, הדתי, התרבותי והנרטיב של המשתתפים. מתאים לסטודנטים שרוצים לשפר את יכולותיהם בשפה הערבית המדוברת ולהכיר סטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית

הפרויקטים מתקיימים במוסדות האקדמיים השונים ברחבי הארץ

מתאים לסטודנטים בעלי יכולות סיוע לימודיות ברמת תיכון ובגרות במקצועות כגון מתמטיקה אנגלית ופיסיקה, סיוע בפסיכומטרי וסיוע במקצועות אקדמיים כגון סטטיסטיקה ואנגלית, אשר מעוניינים להכיר סטודנטים ממגזרים אחרים. עדיפות מיוחדת לסטודנטים במקצועות מדעיים כולל מדעי המחשב, ומקצועות ההנדסה.

ימי פעילות: ראשון עד חמישי  | שעות פעילות: גמישות

ירושלים

בני ברק

באר שבע

חולון

תל אביב

חיפה

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page