top of page

חזרה לכל המסגרות

מתנ"ס רמת אליהו

מרכז הלמידה ברמת אליהו בראשון לציון, מקיים פעילויות למידה בחינם לילדים של משפחות עולים. המתנ"ס נותן בידי הילדים ומשפחותיהם את כל הכלים להצליח כתלמידים וכבוגרים, מתוך אמונה כי חינוך והישגים תורמים לקידום חברתי, לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות, לחיזוק תחושת השייכות ולשילוב חברתי.

20181230_160506.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים

הסטודנטים משתלבים במרכז למידה ייחודי שבו פועלים כ 100 מתנדבים שנותנים שירות לכ-200 תלמידים. הסיוע ניתן באופן פרטני כאשר לכל ילד מותאם חונך אישי. הילדים מגיעים למתנ"ס, והמפגשים מתקיימים בספרייה ובחדרי הלמידה.

ימי פעילות: ראשון, שני,שלישי וחמישי  |  שעות פעילות: 14:00-20:00

ראשון לציון

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page