top of page

חזרה לכל המסגרות

מקלט חירום לנשים נפגעות אלימות וילדיהם
4721799-3804.png

מקלט החירום לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, מהווה פתרון מידי לנשים הנמצאות במצוקה עקב אלימות מצד בני זוגן. במקלט שוהות כ-13 נשים מכל גווני החברה הישראלית, ובין 20-30 ילדים בטווח גילאים רחב שבין 0-16.

במהלך השהות במקלט מושגת רגיעה המאפשרת טיפול בנושאי המשפחה והעצמת האישה לקראת המשך ההתמודדות. במקביל, זוכים הילדים למענה טיפולי-חברתי ולתוכניות העשרה מגוונות.

הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • בשעות הבוקר השתלבות בבית ילדים רב-גילאי הנותן מענה לילדים הצעירים וגם לילדים בוגרים שטרם השלימו את הרישום לביה"ס

  • השתלבות בפעילות המועדונית הפועלת במתכונת של חוגים, ובפעילויות נוספות אותה מעבירים המתנדבים. המועדונים מיועדת לילדים מגילאי 3 ומעלה ומחולקת לקבוצות גיל

  • חונכות אישית פרטנית לילדי המקלט

  • בימי שישי בבוקר ניתן להשתלב בהפעלת מועדונית לילדים שאמותיהן עסוקות בתורנות מטבח

  • העברת חוג במסגרת המועדונית - לפי בחירת הסטודנט/ית

  • מועדון מתבגרים - חונכות לילדים מעל גיל 12

ימי פעילות: ראשון עד שבת  | שעות פעילות: בבית הילדים 8:00-13:00, במועדונית ילדים 15:00-18:00 ושישי 9:00-12:00, במועדון מתבגרים 15:00-20:00

גברים צריכים לספר אישור משטרה של היעדר עבירות מין

באר שבע

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page