top of page

חזרה לכל המסגרות

מ.ש.ק כנפיים
משמעות  |  שורשים  |  קהילה

תכנית חדשה ייחודית עבור סטודנטים עולים שהיו חיילים בודדים, בשיתוף התאחדות הסטודנטים ותכנית "פורשים כנפיים". התכנית תפעל במחוזות חיפה והצפון, באר שבע והדרום ובירושלים.

התכנית פועלת כגרעין משימתי ומשלבת בתוכה מענה חברתי עם התנדבות משמעותית כקבוצה. התכנית הינה בת 160 שעות בשנה והמשתתפים בה זכאים למלגת לימודים נוספת ע"ס 5,000 ₪ מקרן גרוס.

Codengine_1875_bf18b1c65b1c1494545964547
מבנה התכנית
  • 80 שעות עבודה קבוצתית ותוכן הנוגע לצמיחה אישית, זהות ישראלית, אקטיביזם, מנהיגות ויזמות חברתית

  • 80 שעות התנדבות כגרעין משימתי במסגרות התנדבות מגוונות

  • הקבוצות תקראנה ע"ש חיילים שנפלו בעת מילוי תפקידם ותלכנה בדרכם

 

פתיחת הקבוצות מותנית במינימום מתקבלים לכל קבוצה

ימי פעילות: גמיש ומשתנה  |  שעות פעילות:  גמיש בהתאם לסוג הפעילות, לתוכנית הלימודים ולשעות הפעילות של מינהל הסטודנטים.

ירושלים

חיפה

באר שבע

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page