top of page
תמונה1.jpg

נפתחה ההרשמה למחזור תשפ"ג 

מנהיגות עולה באקדמיה 

10000-ציורים_csp85123497.png

זאת ההזדמנות שלך ליזום ולהוביל עשיה חברתית וגם לקבל מלגה ע"ס                 

מהי תכנית מנהיגות עולה בשיתוף מפעל הפיס? תכנית בת 120 שעות: 40 שעות הכשרה בתחומי מנהיגות ויזמות החברתית לצד 80 שעות התנדבות ויזמות חברתית וקהילתית 

למי היא מיועדת? לסטודנטים עולים הזכאים לסיוע בשכר לימוד מהמינהל לסטודנטים עולים המעוניינים לקבל כלים כדי להתפתח ולקדם עשייה חברתית משמעותית. **הקבלה לתכנית מותנת בין היתר במערכת לימודים מלאה, 40 נקודות זכות שנתיות**

היכן היא מתקיימת? התכנית פועלת ב 5 מוקדים: ירושלים, אריאל, חיפה, באר שבע, תל אביב. הקבוצות תפתחנה בכפוף למספר המשתתפים בכל אזור 

מתי היא מתחילה? ימי המיונים האחרונים לתכנית מתקיימים בימים אלה.  התכנית מתחילה בנומבר 2022 עד יוני 2023

התכנית אינה מוכרת לצורך שח"ק. תינתן עדיפות לסטודנטים שסיימו חובתם לשח"ק בשנה"ל תשפ"ב.

LogoMinhalZoomIsrael_1280_400.png
pais-logo-270x270 (2).png

ש"ח

bottom of page