top of page

פתוחה להרשמה

ציוני דרך

עמותת "ציוני דרך" עוסקת ברתימת צעירים מכלל המגזרים בישראל, למפגש, היכרות ועשייה חברתית משותפת מתוך ראיה של הטוב המשותף. העמותה פועלת לאור ערכים של ציונות, תיקון עולם והכוח של המגוון.

על
הארגון

בליבה חומה:  הפרויקט שם דגש על סיוע אקדמי לסטודנטים חרדים במגוון מקצועות: אנגלית, מתמטיקה, אוריינות אקדמית, פיזיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב ועוד. לצד הסיוע האקדמי התוכנית כוללת שעת חברותא - שעה שבועית של לימודי הגות משותפים והכרות וכן מספר מפגשי תוכן קבוצתיים.


מעין במדבר:  תכנית חברתית הפועלת לקידום חברה משותפת דרך מפגש ולימוד הדדי בין סטודנטים יהודים וערבים. במסגרת התכנית אנו מחברים צמדים של סטודנטים יהודים וערבים הנפגשים אחת לשבוע ומלמדים זה את זה עברית אקדמית ויומיומית ולימודי ערבית מדוברת. לימודי השפה נעשים בדגש תרבותי וכן, בדגש אקדמי ותעסוקתי.


הפרויקטים מתקיימים במוסדות האקדמיים השונים ברחבי הארץ

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

מתאים לסטודנטים בעלי יכולות סיוע לימודיות ברמת תיכון ובגרות במקצועות כגון מתמטיקה אנגלית ופיסיקה, סיוע בפסיכומטרי וסיוע במקצועות אקדמיים כגון סטטיסטיקה ואנגלית, אשר מעוניינים להכיר סטודנטים ממגזרים אחרים. עדיפות מיוחדת לסטודנטים במקצועות מדעיים כולל מדעי המחשב, ומקצועות ההנדסה

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

בכל השבוע, בשעות גמישות!

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, בני ברק

bottom of page