top of page

פתוחה להרשמה

מרכז התחלות

מרכז התחלות מופעל יל ידי עיריית גבעת שמואל ומהווה מרכז למידה והעשרה המיועד לילדים ממשפחות קשות יום. המרכז מיועד לילדי כיתות א' עד ו'. הסטודנטים נדרשים לסיוע בשיעורי בית וכן להפעלת פעילות חברתית. הפעילות מתקיימת אחר הצהריים

על
הארגון

סיוע בשיעורי בית והעברת פעילות חברתית לילדים

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

.

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ימי א-ה, בין השעות 15-19

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

גבעת שמואל

bottom of page