top of page

פתוחה להרשמה

מינהל הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית חולון

מינהל הרווחה והשירותים החברתיים בחולון מספק מענים למגוון רחב של אוכלוסיות בעיר, הזקוקות לסיוע (אזרחים וותיקים, ילדים, נוער, בעלי צרכים מיוחדים ועוד). שיבוץ הסטודנטים למקום הפעילות, מתבצע כך שתיהיה התאמה מרבית וחוויה טובה ומעשירה לשני הצדדים. כל סטודנט/ית מקבל/ת ליווי מקצועי במהלך פעילותו בהתאם לצורך.

על
הארגון

  • חונכות אישית ולימודית לילדים ולבני נוער שמשפחותיהם מוכרות במינהל הרווחה

  • תגבור לימודי במועדוניות רווחה ובמסגרות נוספות של מינהל הרווחה.

  • סיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (אוטיזם, אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד)

  • סיוע לאזרחים ותיקים

על
הההתנדבות

more-information_7866604.png

חשוב לדעת

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ימי ראשון עד חמישי, החל משעות הצהריים ואחר הצהריים

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

חולון

bottom of page