top of page

פתוחה להרשמה

סלט ישראלי - הלל ישראל

הלל ישראל הינו ארגון חברתי שמטרתו להעמיק את תחושת שייכותם של סטודנטיות וסטודנטים ישראלים לעם היהודי, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית. הלל ישראל מעודד סטודנטים וסטודנטיות לחקור את הקשר האישי שלהם לעם היהודי, תוך חשיפה למגוון רחב של זהויות וקהילות יהודיות בארץ ובעולם.

הלל ישראל פועל בשבעה מרכזים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ ומהווה את המרכז הישראלי של הלל העולמי - ארגון הסטודנטים היהודים הגדול והוותיק בעולם, הפועל במעל 550 קמפוסים במגוון מדינות.

על
הארגון

בשוק מחנה יהודה בירושלים, מידי חמישי, בין הבסטות, יש שעתיים של קסם. כל שבוע מזה כעשור מגיעים סטודנטים/ות פעילי הלל לעזור לקשישים לסחוב את הקניות וזוכים בסיפורי חיים, טיפים לחיים ותודות גדולות. לצד ההתנדבות בשוק, ההשתתפות בתוכנית כוללת התנדבות פרטנית עם קשישים והשתתפות בתהליך קבוצתי הכולל מפגשי תוכן בנושאי זהות, עשייה חברתית וקהילות יהודיות בעולם.


התכנית בת 120 שעות ובנויה משלושה חלקים:


סדנאות בנושא זהות ישראלית, מנהיגות, יזמות חברתית ואקטיביזם. הסדנאות תתקיימנה בימי שלישי בין השעות 18:30-21:00 בתאריכים נבחרים לאורך השנה (20 שעות)


התנדבות פרטנית עם קשיש/ה בביתו/ה (70 שעות)


"גברת עם סלים" - ההתנדבות בשוק "מחנה יהודה" בסיוע לקשישים בנשיאת סלים, בימי חמישי בין השעות 17:00-19:00 (30 שעות).

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

לקראת פתיחת השנה ייערכו ראיונות קבלה - יש להיות בקשר עם רכזת השח"ק שלך

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

בשוק מחנה יהודה בירושלים, מידי חמישי, בין הבסטות, יש שעתיים של קסם. כל שבוע מזה כעשור מגיעים סטודנטים/ות פעילי הלל לעזור לקשישים לסחוב את הקניות וזוכים בסיפורי חיים, טיפים לחיים ותודות גדולות. לצד ההתנדבות בשוק, ההשתתפות בתוכנית כוללת התנדבות פרטנית עם קשישים והשתתפות בתהליך קבוצתי הכולל מפגשי תוכן בנושאי זהות, עשייה חברתית וקהילות יהודיות בעולם.

התכנית בת 120 שעות ובנויה משלושה חלקים:

סדנאות בנושא זהות ישראלית, מנהיגות, יזמות חברתית ואקטיביזם. הסדנאות תתקיימנה בימי שלישי בין השעות 18:30-21:00 בתאריכים נבחרים לאורך השנה (20 שעות)

התנדבות פרטנית עם קשיש/ה בביתו/ה (70 שעות)

"גברת עם סלים" - ההתנדבות בשוק "מחנה יהודה" בסיוע לקשישים בנשיאת סלים, בימי חמישי בין השעות 17:00-19:00 (30 שעות).

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

ירושלים

bottom of page