top of page

ההרשמה סגורה

נפש בנפש


ארגון "נפש בנפש" הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2002. מאז הקמתו הביא לעלייתם של למעלה מ 60,000 עולים חדשים על ידי הסרת המכשולים הכלכליים, המקצועיים, הלוגיסטיים והחברתיים שעמם מתמודדים העולים בתהליך הקליטה.

התכנית הבינלאומית לחיילים בודדים של ארגון "נפש בנפש" בשיתוף ה FIDF הוקמה בשנת 2012. התכנית מהווה כתובת לכל חייל בודד עולה ולחיילי מח"ל על ידי מתן כלים, תמיכה וליווי לשירות צבאי מוצלח והסתגלות לחיים האזרחיים בארץ. יצוין כי צוות התכנית כולל ברובו עולים ששירתו בצה"ל כחיילים בודדים. צוות התכנית פועל בשיתוף פעולה מלא וכגורם משלים יחד עם מרכז הבודדים של אכ"א פרט ו"מיטב" ומלווה כ3,050 חיילים בודדים מכ 64 מדינות.

על
הארגון

  • תכנית "אורי" לבנות שרות לאומי עולות: ביקורי בית במקומות בהם מתגוררות בנות השרות הלאומי ואיתור צרכים, ליווי, ייעוץ והכוונה לבנות השרות עולות בודדות וסיוע בארגון אירועים חברתיים. 


  • התכנית הבינלאומית לחיילים בודדים: ליווי אישי ותמיכה לחיילים בודדים, עזרה בהקמת פרויקטים חדשים ותחזוקת פרויקטים קיימים למען חיילים בודדים.


  • ה"האב" של נפש בנפש: פעילות עם עולים צעירים דוברי אנגלית, סיוע בארגון אירועים חברתיים, ליווי, ייעוץ והכוונה וסיוע בהקניית השפה העברית. ה"האב" נמצא בתל אביב.


  • ליווי ומידע לבני עולים בנושא צבא


  • לימוד עברית לילדי עולים

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

.

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ימי ראשון עד שישי, שעות גמישות

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

תל אביב, ירושלים

bottom of page