top of page

פתוחה להרשמה

מתנ"ס רמת אליהו


מרכז הלמידה ברמת אליהו בראשון לציון, מקיים פעילויות למידה בחינם לילדים של משפחות עולים. המתנ"ס נותן בידי הילדים ומשפחותיהם את כל הכלים להצליח כתלמידים וכבוגרים, מתוך אמונה כי חינוך והישגים תורמים לקידום חברתי, לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות, לחיזוק תחושת השייכות ולשילוב חברתי.

על
הארגון

הסטודנטים משתלבים במרכז למידה ייחודי שבו פועלים כ 100 מתנדבים שנותנים שירות לכ-200 תלמידים. הסיוע ניתן באופן פרטני כאשר לכל ילד מותאם חונך אישי. הילדים מגיעים למתנ"ס, והמפגשים מתקיימים בספרייה ובחדרי הלמידה

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

.

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ימי ראשון עד חמישי , 14:30 – 19:30

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

ראשון לציון

bottom of page