top of page

פתוחה להרשמה

היחידה למעורבות חברתית

דקנט הסטודנטים באוניברסיטת אריאל מהווה את הבית השני של הסטודנט באוניברסיטה. הדקנט מטפל באוכלוסיות שונות ומגוונות בהם סטודנטים עם מוגבלות, ליקויי למידה, אוכלוסיות ייחודיות ועוד. מדור מעורבות חברתית, הפועל מטעם דקנט הסטודנטים, מרכז את הפעילות החברתית המתקיימת בקמפוס ומחוץ לו.

השירות פועל ליצירת שוויון הזדמנויות, הכרת השונה, עזרה לזולת, הנגשת האקדמיה, יצירת פלטפורמות משלבות, הנעת יוזמות סטודנטיאליות, ומקיים אירועים סביב לוח השנה

על
הארגון

  • בתי גיל הזהב – פעילות חברתית עם קשישים בבתי גיל הזהב


  • תכנית השילוב לסטודנטים על הרצף האוטיסטי


  • קמפוס ירוק – במסגרת התוכנית מתקיימת פעילות משותפת לאנשים עם מוגבלות מהקהילה ולסטודנטים: הקמת גינה בת קיימא, סדנאות אקולוגיות, מיחזור ועוד


  • ימי מודעות ופעילות סביב לוח השנה


  • פעילות בקהילה –שיתופי הפעולה מגוונים הכוללים: חניכה חברתית לילדים, ליווי משפחות, עזרה ופעילות חברתית לקשישים, נוער בסיכון, הפעלת מועדוניות וכדומה


  • חונכות לימודית – סטודנטים חונכים סטודנטים


  • חונכות חברתית – סטודנטים החונכים ילדים והופכים עבורם לדמות "אח בוגר".

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

התנדבות זו רלוונטית רק לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ראשון עד חמישי, שעות פעילות: גמישות בהתאם לסוג הפעילות

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

אריאל

bottom of page