top of page

פתוחה להרשמה

כל ישראל חברים - תכנית עלה

כל ישראל חברים הוא אירגון אשר עיקר עשייתו בסיוע לתלמידים ובתי ספר הנמצאים בפריפריה גיאוגרפית או חברתית להצליח בלימודים, להיות בעלי זהות אוטנטית ובעלי גאווה במוצאם התרבותי ופיתוח מנהיגות צעירה מקומית.

הארגון פועל בכל רחבי הארץ בשלל תכניות ובכללם גם תכנית 'עלה' המוכוונת לסייע לתלמידים עולים מצרפת להצליח לימודית ולהשתלב חברתית בבתי הספר בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

על
הארגון

עיקרי שעות התגבור נועדו להתמודדות של התלמידים העולים עם השפה העברית, אך חלק מהתלמידים יזדקקו לסיוע במתמטיקה /חשבון או אנגלית. הסטודנטים עובדים עם 2 קבוצות של מקסימום 4 ילדים כל אחת. הסטודנטים עובדים ישירות מול רכזת התכנית שלנו בבתי הספר שמתאמת עבורם את כל נושא ההתנדבות בבית הספר ומפקחת על האיכות והדיוק בעבודתם ועל השעות שהם צוברים במהלך השנה. פעמיים בשנה (יומיים במועדים ידועים מראש ) אנו מקיימם ימי השתלמות לסטודנטים שמטרתם להעשיר ולהעצים את הסטודנטים עצמם.


ההתנדבות של הסטודנטים מתבצעת עם תלמידים מכיתות א עד ו' בבתי הספר היסודיים ומכיתות ז' עד יב' בבתי הספר העל יסודיים. פעילות ההתנדבות מתקיימת בשעות הלימוד בבתי הספר.

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

מתאים לסטודנטים אשר יכולים לתתחייב להתחיל את ההתנדבות שלהם מיד לאחר החגים (תחילת נובמבר) ולהתחייב ל5 שעות בשבוע עד חג הפסח.

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

נתניה

bottom of page