top of page

פתוחה להרשמה

יחדיו - מקלט חירום לנשים נפגעות אלימות


מקלט החירום לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, מהווה פתרון מידי לנשים הנמצאות במצוקה עקב אלימות מצד בני זוגן. במקלט שוהות כ-13 נשים מכל גווני החברה הישראלית, ובין 20-30 ילדים בטווח גילאים רחב שבין 0-16.

במהלך השהות במקלט מושגת רגיעה המאפשרת טיפול בנושאי המשפחה והעצמת האישה לקראת המשך ההתמודדות. במקביל, זוכים הילדים למענה טיפולי-חברתי ולתוכניות העשרה מגוונות.

על
הארגון


  • השתלבות בפעילות המועדונית הפועלת במתכונת של חוגים, ובפעילויות נוספות אותה מעבירים המתנדבים. המועדונים מיועדת לילדים מגילאי 3 ומעלה ומחולקת לקבוצות גיל


  • חונכות אישית פרטנית לילדי המקלט


  • בימי שישי בבוקר ניתן להשתלב בהפעלת מועדונית לילדים שאמותיהן עסוקות בתורנות מטבח


  • העברת חוג במסגרת המועדונית - לפי בחירת הסטודנט/ית


  • מועדון מתבגרים - חונכות לילדים מעל גיל 12

  • בשעות הבוקר השתלבות בבית ילדים רב-גילאי הנותן מענה לילדים הצעירים וגם לילדים בוגרים שטרם השלימו את הרישום לביה"ס

על
הההתנדבות

more-information_7866604.png

חשוב לדעת

גבריםנדרשים לספק אישור משטרה היעדר עבירות מין

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ראשון עד שבת | שעות פעילות: בבית הילדים 8:00-13:00, במועדונית ילדים 15:00-18:00 ושישי 9:00-12:00, במועדון מתבגרים 15:00-20:00

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

באר שבע

bottom of page