top of page

פתוחה להרשמה

המחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה בעיריית חיפה

המחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה פועלת לקידום ועידוד תחום ההתנדבות בקהילה, מובילה ומקדמת ערכי התנדבות, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

המחלקה פועלת להעלאת איכות חייהם של עולים, ילדים ונוער, משפחות, אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות בעיר - באמצעות מתנדבים, ארגונים, עמותות ומגזר עסקי - בשגרה ובמצבי חירום.

אנו קוראים לכם להיות חלק ממערך המתנדבים שלנו! אנו מאמינים כי כל אדם יכול לתרום לקהילה. אנו מציעים מגוון עשיר של פעילויות התנדבותיות, בהתאם לרצונות, לכישורים, ליכולת ולזמן של המתנדב. המתנדבים מקבלים הכשרה, הדרכה וליווי על ידי אנשי מקצוע בהתאם לתחום ואופי התנדבותם.

על
הארגון

  • חונכויות לעולים חדשים

  • חונכויות לילדים ובני נוער בבית ובמסגרות

  • ביקורי בית חברתיים לאזרחים ותיקים, הדרכה דיגיטלית

  • חונכות לבני נוער בסיכון בבית ובמסגרות.

  • שילוב בתוכניות קהילתיות כגון: מסגרות לאזרחים ותיקים, מועדוניות לילדים, מסגרות לאנשים עם מוגבלות.

על
הההתנדבות

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
more-information_7866604.png

חשוב לדעת

.

timetable_1048953.png

מתי אפשר להתנדב?

ימי א'-ה', בוקר, צהריים וערב

map_854878.png

איפה אפשר להתנדב?

חיפה

bottom of page