top of page

חזרה לכל המסגרות

מחלקת קליטה
עירונית באר שבע

מחלקת הקליטה העירונית בבאר שבע, בשיתוף חברת "כיוונים" עוסקת בפרויקטים שונים הקשורים בעולים חדשים בעיר. המחלקה מעניקה מעטפת מלאה של ליווי, הכוונה, וטיפול בתחום קליטה של עולים חדשים, המגיעים לעיר ממגוון רחב של ארצות.

ראשי2-150x150.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • הסטודנטים יכולים להשתלב במגוון רחב של פרויקטים הפועלים במוקדים השונים למטרת שילוב חברתי–תרבותי של העולים בעיר

  • פרויקט חונכות לימודית לתלמידים עולים

  • סיוע במסגרת חוגים מקצועיים לתלמידים עולים

  • תגבור עברית בצורה חווייתית לתלמידים וקבוצות של צעירים

  • "ילדי המחר":  מיזם העצמת נוער עולה ונוער בסיכון באמצעות ספורט וחניכה בסגנון "אח גדול". כל נער ונערה  (כיתות ז'-י') המשתתפים בתוכנית מקבלים הזדמנות להצליח בספורט שבו בחרו (טיפוס, סטודיו, טניס מתקדמים וטניס מתחילים) התלמידים מקבלים שני אימונים שבועיים, כניסה למתקני הספורט, מאמנים מקצועיים, הסעות וכל הציוד הנדרש. הסטודנטים מנצלים את האימונים כפלטפורמה למפגש אמיתי עם הנערים, מעברים להם תכני חיבור לחברה הישראלית, ומלווים אותם בקשיי היום-יום.

  • על הסטודנט להיות בעל תעודת מדריך באחד מן המקצועות: ריקוד, טניס, טיפוס - נסיון.

מיקום הפעילות משתנה בהתאם לפרויקטים שהמחלקה מפעילה: 

מוקדים עירוניים: מתנ"ס לוין (אליהו הנביא 3), מרכז גילת, מועדון השולחן העגול (טבנקין 34), מתנ"ס קהילתי רחבת החי"ל, מרכזי קליטת העלייה: לפי הפיזור העיר, בתי ספר - בתיאום פרטני עם התלמידים העולים.

ימי פעילות ושעות משתנים בין פרויקט לפרויקט

באר שבע

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page