top of page

חזרה לכל המסגרות

הסוכנות היהודית מרכז קליטה יעלים באר שבע

מרכז קליטה יעלים קולט בודדים ומשפחות מכל העולם,  כ- 450 נפש מכ-25 ארצות מוצא, ממגוון שפות ותרבויות. במרכז קליטה פועלת מועדונית ילדים הפעילה אחר הצהריים ובה פעילות העשרה לפי לוח השנה העברי, צמצום פערים לימודיים, חוגי העשרה וחשיפה וחיבור לחברה הישראלית.

תמונה3.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • סיוע במועדונית בשעורי בית לילדים, בצמצום פערים לימודיים וחברתיים

  • חונכות קבוצתית לימודית/ חברתית/ חווייתית בתוך מרכז הקליטה בשעות אחר הצהריים  

  • הפעלה חברתית סביב לוח השנה היהודי

ימי פעילות: ראשון עד חמישי  | שעות פעילות: 15:00-18:00

המועדונית נמצאת בשכונה ה' בבאר שבע

באר שבע

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page