top of page

חזרה לכל המסגרות

הסוכנות היהודית מרכז קליטה רעננה

כפר העליה מהווה בית ראשון לעולים, ולאורך השהות בו, הצוות מסייע ועומד לרשות העולים במתן שירות ותמיכה בתהליך הקליטה הראשוני. בנוסף ללימודי העברית באולפן, מתקיימות פעילויות מגוונות- פעילות ציונית, יהודית ותרבותית, הכוון וייעוץ תעסוקתי לעתיד, סל תרבות עשיר לצעירים, אירועי חג, מסיבות ועוד.

תמונה3.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • סיוע במועדונית בשעורי בית לילדים, בצמצום פערים לימודיים וחברתיים

  • חונכות קבוצתית לימודית/ חברתית/ חווייתית בתוך מרכזי הקליטה בשעות אחר הצהריים

  • הפעלה חברתית סביב לוח השנה היהודי.

ימי פעילות: ראשון עד חמישי  | שעות פעילות: אחר הצהריים

רעננה

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page