top of page

חזרה לכל המסגרות

הסוכנות היהודית -
חיפה, כרמיאל וקרית ים

"הסוכנות היהודית" בכלל ומרכזי הקליטה בפרט, עוסקים בביסוס תהליך ההסתגלות של העולים תוך הלימה לצרכים הייחודיים לקבוצות השונות (כגון גילאי העולים, ארץ המוצא וצרכים מיוחדים אחרים).

הפעילות מתמקדת בהעשרת העולים בתחומים של זהות ציונות, תרבות ישראלית והכרת הארץ, שילוב חברתי בין עולים חדשים לוותיקים וצמצום פערים בין תרבותיים, לצד שמירת המסורת והזהות היהודית של העולים מהארצות מהן הם באו.

נוסף על כך, הפעילות מתמקדת בסיוע בהשלמה ובצמצום פערים לימודיים לילדי העולים במטרה לאפשר את השתלבותם המיטבית ומיצוי הפוטנציאל שלהם.

תמונה3.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • •סיוע בשעורי הבית לילדים או בצמצום פערים לימודיים וחברתיים

  • •חונכות אישית לילד/ה כאח בוגר המלווה את הילד/ה בתהליך ההסתגלות לחברה בליווי צמוד של עו"ס המשפחה בתוך מרכזי הקליטה 

  • •חונכות קבוצתית לימודית/ חברתית/ חווייתית בתוך מרכזי הקליטה בשעות אחר הצהריים     

  • •הפעלה חברתית סביב לוח השנה היהודי

ימי פעילות: ראשון עד חמישי  | שעות פעילות: בתיאום עם הרכזים במרכזי הקליטה

חיפה

קרית ים

כרמיאל

bottom of page