top of page

חזרה לכל המסגרות

 הילל ישראל:
תכנית זכור וכבד

"הלל ישראל" הנו ארגון הפועל מתוך תפיסת עולם פלורליסטית שמטרתו לחזק את זהותם היהודית של סטודנטים ישראלים ולהעמיק את תחושת שייכותם לעם היהודי וזאת באמצעות חשיפתם והעמקת היכרותם עם המגוון הרחב של קהילות וזהויות יהודיות הקיימות בעולם כיום.

תכנית "זכור וכבד" של הלל מזמינה סטודנטים לבטא את זהותם היהודית דרך עשייה משמעותית בקהילה. התכנית מעניקה למתנדבים העצמה, משמעות, פרספקטיבה, וחווית תמיכה ונתינה. לקשישים ולשורדי השואה היא מעניקה תמיכה, תשומת לב, אוזן קשבת, חברה וחוויה בין דורית משמעותית.

12741863_10206608145854863_5245700899648
הפעילות המוצעת לסטודנטים

זכור וכבד הינה תכנית שנתית המשלבת התנדבות עם ניצולי שואה לצד העשרה ולמידת נושא השואה מזויות שונות בקבוצה סטודנטיאלית. סטודנטים וסטודנטיות מוזמנים לקחת חלק בתכנית ולהעשיר את חייהם בנתינה, משמעות ולמידה. מרכיבי התכנית כוללים:

- התנדבות שבועית עם ניצול/ה במשך שעתיים.

- השתתפות במפגשי העשרה קבוצתיים דו שבועיים.

- הפקה והשתתפות באירוע גדול.

התכנית מתקיימת בבאר שבע בלבד

ימי פעילות ושעות: מפגשים בימי שני בין 18:30-21:00

 התנדבות פרטנית: גמיש, בתיאום מול הקשיש 

באר שבע

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page