top of page

חזרה לכל המסגרות

הרשות לקליטת עליה  בעיריית חיפה

הרשות לקליטת עליה בחיפה משמשת כזרוע אופרטיבית של עיריית חיפה בתחומי קליטת עלייה והשכלת מבוגרים. העולים מקבלים הכוון תעסוקתי, סיוע לקבלת דיור ציבורי, קליטה ושילוב בקהילה ועוד. הרשות פועלת בשיתוף פעולה הדוק ובהיקף נרחב, בעיקר עם מערכות החינוך, הרווחה ומשרדי הממשלה; ובשיתוף מחלקות העירייה וארגונים אחרים המסייעים לעולים בעיר.

image1485075839.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים
  • הדרכה בפעילות חינוכית במרכזי למידה שבועיים בבתי ספר. ההדרכה מתקיימת בשכונות: נווה שאנן, אחוזה, קרית אליעזר, הדר ושפרינצק.

  • הדרכה במועדון נוער (חוג בשיתוף קק"ל); ובפרוייקט בר מצוה.

  • חונכות אישית לתלמידים מתקשים בבתיהם או בספריה ציבורית.

  • שיחות עם קשישים – לימוד פרטני של עברית מדוברת באופן בלתי פורמלי; השלמת לימודי אולפן וסגירת פערים.

מתאים לסטודנטים בעלי שליטה ברוסית/אנגלית/ספרדית/צרפתית/פורטוגזית.

הפעילות מתקיימת בכל רחבי העיר חיפה – שכונות מרכזיות: נווה שאנן, אחוזה, הדר, מערב חיפה, קרית חיים וקרית שמואל.

ימי פעילות: ראשון- חמישי   |  שעות פעילות: גמיש, לאורך כל היום

חיפה

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page