top of page

חזרה לכל המסגרות

עיריית גבעת שמואל

האגף לשירותים חברתיים בעיריית גבעת שמואל הוא יחידה מקצועית, אשר יעודה מתן שירותים אישיים לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר. 

בשנים האחרונות, הוקמה באגף לשירותים חברתיים מחלקה לקליטת עלייה המעניקה ומפתחת מגוון שירותים לעולים החדשים. בין הפעילויות שמעניקה המחלקה: שיעורי העשרת השפה העברית, עזרה בשיעורי בית לתלמידי בית ספר, התנדבות עם קשישים עולים ועוד.

 ההתנדבותית, מעניקה סיפוק רב ומאפשרת להכיר ולהיחשף לחברה הישראלית על כל רבדיה וגווניה. כמו כן, היא מאפשרת לצבור ניסיון מקצועי וחברתי, ואף להוביל להשתלבות בתעסוקה בסיום הלימודים.

42.jfif
הפעילות המוצעת לסטודנטים

מרכז התחלות: מרכז למידה והעשרה  המיועד לילדים ממשפחות קשות יום. המרכז מיועד לילדי כיתות א' עד ו'. הסטודנטים נדרשים לסיוע בשיעורי בית וכן להפעלת פעילות חברתית. הפעילות מתקיימת אחר הצהריים

מרכז יום לקשיש: דרושים מתנדבים להעשרה חברתית לקשישים במרכז יום לקשיש. הפעילות מתקיים בשעות הבוקר

ימי פעילות: ראשון עד חמישי  |  שעות פעילות: בוקר עד אחר הצהריים

גבעת שמואל

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page