top of page

חזרה לכל המסגרות

 עמותת ארץעיר
בעיר חיפה

במסגרת מיזם התחדשות עירונית קהילתית בקרית אליעזר- חיפה, לו שותפים עיריית חיפה ועמותת ארץעיר, הוקם כפר סטודנטים הפועל זו השנה השלישית ובו סטודנטים מהאזור מפעילים מספר תוכניות חברתיות עבור הילדים והמבוגרים בשכונה. הפעילות מתפרסת על כל ימות השבוע, בד"כ בשעות אחה"צ וכוללת מפגשים חברתיים עבור הסטודנטים הפעילים. מוזמנים להצטרף ולהיות חלק מהקהילה!

ארץעיר חדש.jpg
הפעילות המוצעת לסטודנטים

  • קבוצות ללימוד עברית בחוויה- לימוד וחיזוק השפה העברית בקרב ילדים בגילאי יסודי, בצורה חווייתית.

  • מרכז למידה לגילאי יסודי- סיוע לימודי וחברתי, באופן פרטני, לילדים בכתות א-ו.

  • קבוצת הליכה לגיל השלישי- העברת מפגשי הליכה וכושר שבועיים, חיזוק הקבוצה ברמה החברתית ושילובה בפעילויות קהילתיות בשכונה.

  • קבוצת "עברית בעברית"- העברת מפגשים שבועיים לתרגול וחיזוק השפה העברית בקרב מבוגרים תושבי השכונה, דרך למידה על המסורת והתרבות היהודית, שירים, ציון חגים ועוד.

  • מכינה לאומנויות- העברת סדנאות אומנות שבועיים, בהתאם לתחום הידע של הסטודנט/ית, לתלמידים בכתות ד-ו. תחומים רלוונטים- אומנות פלסטית, תיאטרון.

כל הפעילויות מתקיימות בשכונת קריית אליעזר בחיפה

ימי פעילות: ראשון- חמישי   |  שעות פעילות: גמיש, בתיאום עם כל הגורמים השותפים

חיפה

bottom of page