top of page

פתוחה להרשמה

עמותת פידל

עמותת פידל הוקמה בשנת 1997 על ידי יוצאי אתיופיה וישראלים ותיקים, שחברו יחד במטרה וחזון לבצע שינוי חברתי אמיתי מתוך הקהילה ולספק את הכלים הדרושים שיאפשרו למשפחות מכל קשת האוכלוסייה המוחלשת לצעוד קדימה ולצמוח חברתית וכלכלית. העמותה נותנת מענה ושירותים חברתיים חינוכיים לכל הסביבה והאוכלוסייה הישראלית בהם פועלת העמותה בשוויון מלא.

העמותה בנתה ומנהלת מודלי עבודה בתחומים שונים ומובילה מגוון תוכניות חינוכיות וחברתיות כמו, פעילות מגשרים בבתי ספר, הקמת מרכזי נוער ברחבי הארץ, פיתוח תוכניות מנהיגות צעירה, סדנאות הורים ותוכנית סיוע לצעירים בוגרי העמותה

about
the organization

התנדבות באחד ממרכזי הנוער ותוכניות המנהיגות שפועלים בהם:

  • עבודה קבוצתית עם בני הנוער


  • סיוע לימודי פרטני וקבוצתי לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי.


  • חונכות - עבודה פרטנית עם ילדים ובני נוער במטרה ליצור עימם קשר אישי.


  • השתלבות במגוון פעילויות נתינה למען הקהילה - באופן שבועי קבוע ובאירועי שיא סביב החגים.


  • העברת פעילויות חינוכיות ומתן חוגי העשרה, בתחומים מגוונים המותאמים לכישורים ולתחומי העניין של הסטודנטים


תוכנית הבוגרים "אופק לבוגרים":

  • ליווי בוגרי העמותה בשלושה שלבים של הבגרות הצעירה:


  • ליווי ויעוץ לבוגרי כלל התוכניות החינוכיות בעמותה לפני, במהלך השירות הצבאי ואחריו.


  • שותפות הסטודנטים בהקמת רשת הבוגרים של העמותה


  • פרויקטים נוספים – פרויקטים ייחודיים וימי שיא, ליווי, ריכוז, הדרכה, וסיוע למערך התפעול החינוכי של העמותה

about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון עד חמישי , | שעות פעילות: 14:00 עד 20:00

map_854878.png

Where can I volunteer?

שדרות, פתח תקווה, רמלה, אשקלון, באר שבע, לוד, עפולה

bottom of page