top of page

פתוחה להרשמה

יוצאים לשינוי

"יוצאים לשינוי" היא עמותה שמסייעת לצעירים וצעירות יוצאי המגזר החרדי. העמותה פועלת לצמצום הקשיים הנערמים בדרכם, כאשר בכל אחד מהמרכזים מתקיימת פעילות קהילתית ופרטנית רבה: סיוע לימודי, ייעוץ הכוון, ארוחות שבת וחג משותפות, סדנאות וקורסים מקצועיים, ליווי מנטורים, מיצוי זכויות ועוד

about
the organization

​פרויקט "יוצאים ללמוד"- תגבור לימודי פרטני (אחד על אחד) לקראת השלמת בגרויות ולימודים אקדמיים.  נדרשת יכולת הוראה,ברמה של הכנה לבגרות ולימודים אקדמיים, מחויבות והתמדה וכן רגישות וסבלנות. 


מרכז קהילתי "הסלון"- הסטודנטים נדרשים לנוכחות, קבלת פנים והפעלת ה"סלון"וכן הפעלת פרויקט אישי מתחלף. נדרשת אחריות ומסירות, מאור פנים, ראש גדול, נאמנות למערכת, ויכולת להוציא לפועל פרויקט אישי.

about
The volunteering

more-information_7866604.png

Important Information

.

timetable_1048953.png

When can I volunteer?

ראשון עד חמישי, גמיש בשעות

map_854878.png

Where can I volunteer?

תל אביב, ירושלים

bottom of page