top of page
Old Man Sitting
התנדבות עם קשישים וניצולי שואה 

 כל מסגרות ההתנדבות שכוללות הזדמנות לעזור לקשישים בודדים וניצולי שואה 

bottom of page