top of page

חזרה לכל המסגרות

פרויקט אסירי ציון

בהתאם לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, במשרד העלייה והקליטה פועלת הרשות לאסירי ציון והרוגי המלכות.

כחלק ממשימות הרשות המאתגרות העומדות לפניה  פועלת הרשות  לתיעוד  פועלם של אסירי ציון ומנציחה את זכרם של הרוגי המלכות באופן מתמיד ורציף. התיעוד מוצג על גבי אתר האינטרנט הממלכתי אשר הוקם ע"י משרד העלייה והקליטה.

מדובר במשימה  לאומית ממדרגה ראשונה, המעלה על נס את פועלם ומבליטה נקודות משמעותיות בהיסטוריה ובמורשת של עמנו.    

הפעילות המוצעת לסטודנטים

התוכנית מתמקדת  בהעצמת סיפורי הגבורה של אסירי ציון מכלל  העולם מתוך  פילוח רוחבי הקיים ברשותנו של אסירי ציון שלשמחתנו עודם עמנו חיים . 

הפעילות כולל שני מרכיבים עיקריים: 

1. ביצוע ראיונות עם אסירי הציון, הקלטתם , איסוף חומרים רלוונטיים המעידים על פעילות ציונית , תמונות וסיפורים על מנת שסיפורי הגבורה ותלאות הדרך אותה חוו אסירי ציון לא ישכחו.

2. ליווי וסיוע לאסירי ציון בהתאם לצרכיהם: 

  • הליווי יתמקד גם בכאלה שטרם השלימו את הליך ההכרה ברשות ונדרשים בסיוע במילוי הטפסים .

  • בנוסף יידרש סיוע במילוי הטפסים במקביל ליד מכוונת שבמוסד לביטוח לאומי לאסירי ציון אשר הוכרו על ידי הרשות וממתינים לבחינת  הועדות הרפואיות הקיימות במוסד לביטוח לאומי .

המסגרת מיועדת לדוברי רוסית , אמהרית ופרסית בלבד

ימי פעילות: ראשון עד שישי  |  שעות פעילות: בשעות הצהריים ואחר הצהריים - גמישה בהתאם לזמינות הסטודנטים

המסגרת פועלת בפריסה ארצית

כל הארץ

סרטון על המסגרת

אתר המסגרת

bottom of page